Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr

Dr. Tahir Akgül 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2001 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Almanya’da tamamlamış, doktora tezini şirketlerin birleşme ve devralmaları üzerine hazırlamıştır. Dört sene boyunca yabancı ortaklı bir hukuk bürosunda çalışmış, 2012 yılında Demir & Ortakları hukuk bürosuna katılmıştır. Dr. Akgül ağırlıklı olarak taşıma hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında çalışmakta olup bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir. Dr. Akgül Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Av. Dr. Tahir Akgül özellikle;

Eşyaların Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu ile uluslararası yahut yurtiçi nakliyatı esnasında ortaya çıkan ziya, hasar ve gecikmeden kaynaklı ihtilafların çözümünde, özellikle uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalarda sigortalı ile sigortacı şirketler arasındaki ihtilafların çözümünde, sigortacı şirketin prim tahsilatı ile primi hak edip etmediğine ilişkin tespitlerin yapılmasında, bilhassa CMR Konvansiyonu’na ilişkin uyuşmazlıklarda,

Şirketlerin ticari alacaklarının icra ve dava yolu ile tahsilinde,

Yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemlerinde,

Yabancı ortaklı limited ve anonim şirketlerde ortaklar kurulu ve genel kurul evraklarının hazırlanması, her türlü yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı– sermaye azaltımı, hisse devri, adres nakli, müdür ataması gibi işlemlerin tamamlanmasında,

İş hukuku çerçevesinde kıdem, ihbar, kötü niyet, ücret alacağı gibi eda davaları, hizmet tespiti istemli davalar, işe iade davaları, maddi-manevi tazminat davaları, rekabet yasağına aykırılık davalarının açılması ve takip edilmesinde uzmanlaşmıştır.